Morgon 07:04

Man sa att en själ
upplöst sig själv i protest
mot våra gudar.

RSS 2.0