I Krapperups park

Jag såg, på håll, en
näktergal. Liten, grå. Sjöng
inte. Keats ljög.

RSS 2.0