En fråga

Sitt eget liv
kan man inte förstå - 
men kanske ändå
någon annans.
 
Så om vi skulle
gå ihop vi två
och förstå oss själva
tillsammans?

Speglingar

Tjärnen speglar sig
i träden. Sjön i himlen.
Livet i löven.

RSS 2.0