Om historielärarnas brist på kunskaper

Återigen en undersökning, återigen med Förintelsen som grund. Och återigen klena, för att inte säga uppseendeväckande klena, resultat.

Skillnaden den här gången är dock att det är lärare, och inte elever, som blamerat sig. Förra gången det begav sig, runt sekelskiftet, inrättade Göran Persson myndigheten Forum för levande historia. Det återstår att se vad nuvarande statsministern tar sig till.

Kanske en kanon i historieundervisningen för lärarstudenter?

I Danmark har man infört en sådan s k innehållskanon. Det innebär i korthet att 25-40 perioder och händelser i dansk och europeisk historia utgör en grund - en kanon - i undervisningen.

Bakom beslutet ligger bl a det faktum att danska högskolestudenter har visat sig ha tämligen ytliga historiska kunskaper. Många av dem vet exempelvis inte när D-dagen ägde rum.

Tanken på att historieämnet måste stärkas - i såväl Sverige som Danmark - sympatiserar nog många med. Men meningarna går säkert isär om huruvida den främsta orsaken till detta är elevernas dåliga allmänbildning.

Behöver en elev kunna placera D-dagen exakt i tiden - om hon nu inte har för avsikt att ställa upp i Jeopardy? En del tycker förmodligen att det är viktigare att hon vet vad D-dagen innebar. Och gör hon det, så lär hon också kunna dra slutsatsen att den utspelade sig i slutet av andra världskriget.

Annars får hon väl helt enkelt googla på ordet. Eller slå upp det i en bok.

Egentligen är hela tanken på att vi skulle kunna komma överens om ett nationellt "bildningsarv" ganska märklig. I vår föränderliga värld behöver man någonting att hålla fast vid, att orientera sig utifrån - visst. Och historien kan tjäna som ett utmärkt verktyg i det sammanhanget. Den ger perspektiv, erbjuder ett slags "tidsdjup" som förtydligar identiteten hos enskilda individer och hos hela regioner och länder.

Historia innebär också en möjlighet till inblick i främmande människors villkor. Att ta del av vad andra människor - på andra platser, i andra tider - har levt under för omständigheter, kan ge våra egna liv en ytterligare klangbotten. Det kan, helt enkelt, medföra att vi tar vår egen tid och vår egen tillvaro något mindre för given. 

Men vägen fram till ett sådant "bruk" av historien går knappast via klubbandet av ett antal viktiga händelser som alla ska känna till. Om en härskare var en landsfader eller en tyrann är en relevant frågeställning. Hur bilden av honom (eller henne) har använts genom historien likaså. Utifrån vilka händelser, och vilken härskare, man sedan väljer att diskutera frågan är dock inte alls lika givet.


Nu är ju Förintelsen en väldigt speciell händelse, vars återverkningar sträcker sig långt utanför det rent historiska fältet. Dessutom är lärare inte elever, och kraven på deras kunskaper måste naturligtvis vara betydligt högre än för elvernas del.

Samtidigt finns det ju inget som säger att  man inte kan undervisa om Förintelsen på ett bra och insiktsfullt sätt, trots att man inte vet vad romerna kallar Förintelsen på romani (vilket var en av frågorna - jag har själv gjort undersökningen ifråga). Vidare så arbetar många lärare med att läsa in sig på och repetera ett ämnesområde - för detaljernas skull - när det är aktuellt att undervisa om just den delen av historien.

Sedan kan jag kanske hålla med om att man även i sömnen bör veta att Gulag inte var ett förintelseläger för judar. Men ska den typen av kunskaper kanoniseras på lärarutbildningen, blir det digra luntor att innantilllära sig för framtidens studenter.


Kommentarer
Postat av: Elisabeth

Om man undervisar i historia bör den egna ambitionsnivån ligga så pass högt, att man söker kunskap om Förintelsen av eget intresse. Bara av den enkla anledningen att man vill VETA.

2008-08-20 @ 10:43:39
Postat av: Patrik Godin

I det säger jag inte emot dig. Men faktum kvarstår att alla - inom vilket skrå de än verkar - behöver repetera vissa detaljer inför ex ett föredrag eller en undervisningssituation.

2008-08-20 @ 10:48:08
Postat av: Niklas

Jag måste ifrågastätta behovet att ha detaljkunskap om varje historiskt skeende i huvudet. Alla som har någon gång har läst historia på universitetet vet att det inte handlar om detta. Det hela handlar ju om hur och var man ska hitta tillförlitlig information om en händelse och utifrån det tolka och sammanställa uppgifterna.

2008-08-20 @ 11:03:11
Postat av: Patrik Godin

Det beror ju på vilken typ av sammanhang vi talar om. Men om du ska berätta om ett skeende för en åhörarskara, så kommer du oundvikligen in på en del detaljer. Däremot är detaljerna naturligtvis inte det i alla situationer allt annat överskuggande.

2008-08-20 @ 12:18:33
Postat av: Pencroff

Jag har själv läst historia på univeritetsnivå och även mycket av eget intresse vid sidan av om Förintelsen.

Enkäten har uppenbart mycket lite med lärarnas kunskaper att göra och bör snarast betraktas som en marknadsinsats från ett institution som vill försvara sina anslag.

Att ställa frågor på extrem detaljnivå där flera svar ligger glidande nära varandra och bara ett exakt rätt svar godkänns är knappast ägnat att ligga till grund för en seriös utvärdering av lärarnas kunskaper.

Är det för övrigt historielärare som avses eller har samtliga lärare tillfrågats, det har varit svårt att utläsa?

2008-08-20 @ 13:35:20
Postat av: Patrik Godin

Ur artikeln i SvD: "En tredjedel av de som deltagit [i undersökningen]har historia som huvudämne och hälften av samtliga tillfrågade har historia i sin examen."

2008-08-20 @ 13:54:34
Postat av: Pencroff

Det var det jag anade. Man vill implicit ge bilden av okunniga historielärare, men i själva verket är det en stor majortet av de tillfrågade som inte undervisar i historia och hälften har inte ens ämnet i sin examen.

Tack för informationen!

2008-08-20 @ 14:01:39
Postat av: Patrik Godin

Pencroff har en inte helt oviktig poäng i sammanhanget...

2008-08-20 @ 14:05:59

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0