Ät inte din nästa!

HEJ!

Häromdagen läste jag följande paroll på ett plakat på stan:

Älska din nästa - Ät inte kött!

I botten av den här uppmaningen ligger ett känt uttryck från Bibeln. Hos evangelisten Matteus läser vi exempelvis: "Du skall älska din nästa såsom dig själv" (22:39). Här betyder nästa 'medmänniska'. Enligt Jesus är detta det näst (!) viktigaste budet i lagen. (Det viktigaste är att älska Gud av hela sitt hjärta.)
   Men på plakatet ovan har man töjt på ordet nästa och låtit det omfatta även djur. Det är väl egentligen inte orimligt, i en tid då Al Gore har gjorts till profet och de smältande isarna vid Polerna hotar att framkalla en ny syndaflod.
  Problemet är dock att tidningarna numera inte bara är fyllda av larm-rapporter om miljön. De ägnar även åtskilliga spaltmeter åt att belysa och bekämpa den religiösa fundamentalismen. Och som vi alla vet så är en fundamentalist detsamma som en bokstavstroende. Frågan är hur han tolkar ett budskap om att inte äta upp sin nästa.
  


Kura skymning

HEJ!

Kurar skymning - det gör du när du sitter utan något för händer, i mörkret, och ser hur skymningen faller.
   I vår tid är det då rätt lockande att tända ett ljus, att trycka på en lysknapp. Eller kanske att slå på teven, ringa ett samtal, koppla upp sig.
   Man har ju en del att stå i...
  Därför är idiomet inte heller särskilt flitigt använt numera. Att kura, att 'krypa ihop', är i och för sig inget som är främmande för oss. Så snart det blåser, snöar eller regnar kan det tvärtom vara nog så nödvändigt.
   Och skymningen - den faller väl lika ofta som förr?
   Men kura i uttrycket 'sitta och kura' kan också innebära att man helt enkelt tar det lugnt, kanske begrundar något, eller tänker på ingenting.
   En sökning på ordet lär oss att Kura skymning även är namnet på ett nordiskt biblioteksprojekt. Man träffas på bibliotek och högläser litterära texter. I år ägde det rum i mitten av november. Temat var "Kvinnor i Norden". 
   Av de ca 47 000 goggleträffar man får på kura skymning torde åtskilliga försvinna om detta högläsningsprojekt sållas bort. Men helt dött är uttrycket inte. Trots ljus och jäkt.


Hart när galen

HEJ!


- I kväll är fröken Julie galen igen; komplett galen.

   Med dessa ord från betjänten Jean börjar August Strindbergs drama Fröken Julie. Och vi förstår genast - med hjälp av det för oss något överraskande bruket av ordet komplett - att det inte finns någon gräns för Julies galenskap.

   Åtminstone inte i Jeans ögon.

   Skulle Strindberg ha velat mjuka upp Julies vanvett, kunde han dock ha låtit Jean använda uttrycket hart när istället. Det betyder nämligen 'nästan', 'nära nog'. Svensk handordbok ger oss det belysande exemplet hart när idiot. Och i Svenskt språkbruk kan vi läsa: ensemblen har tilldelats en hart när (i det närmaste) omöjlig uppgift.

   Adverbet hart uppträder numera som synes sällan eller aldrig utan sitt bihang när. Tillsammans bildar de ett idiomatiskt uttryck, och ordet är knappast gångbart på något annat sätt. Det närmaste vi kommer, är att vi i äldre bibel-översättningar kan stöta på formuleringen: Himmelriket är hart nära, det vill säga paradiset finns (om uttrycket tillåts) runt knuten.

   Hart är fornsvenskt, en neutrumform av harÞer, 'hård'. National-encyklopedins ordbok uppger att det troligen även har påverkats av lågtyskans hart (alldeles, nästan). Tyskans inflytande på svenskan var som bekant mycket stort under medeltiden. Man talar ibland om ett tyskt språkbad. Hansan regerade på Östersjön, hantverkare och handelsmän av tyskt ursprung tog med sig sina yrkestermer hit; inte minst till Stockholm. Ord som stad, mynt, snickare och straff är alla tyska lånord.
  


Kärt barn har många namn

HEJ!

Raggen, Horn-Pelle, Gamle Erik, Hin håle, Den lede, Belsebub. -
   Djävulen tillhör väl de väsen ur vår mytologiska fatabur som genom historien oftast har omtalats - eller, bevare oss väl, åkallats. Och det, som framgår av uppräkningen ovan, på de mest skilda sätt.
   De många namnen på Hin onde hänger naturligtvis ihop med vidskepelse. Det gäller att inte uttala hans namn direkt, för då finns risk att man väcker de mörka krafterna till liv. Att man ofrivilligt kallar på dem.
   Samtidigt tycks behovet att svära vara evigt.
   Liksom den kristne guden är djävulen dessutom sammansatt av en mängd olika typer. Satan i Gamla testamentet är ett semitiskt ord för 'fiende, förföljare'. Och djävul kommer från det grekiska diabolos (baktalare, anklagare).
   Men Lucifers (latin = ljusbringare) bagage är tyngre än så. I det finns såväl indiska som babyloniska inslag. Där finns stråk av den forniranske Ahriman, av egyptiernas Set och den grekiske skogsguden Pan. Ur vår nordiska mytologi har ibland även Loke lockats fram och kopplats ihop med Lussepär.
  Till yttermera visso är fan inte den ende vi har att tampas med. En tysk teolog har räknat ut att hans anhang består av två triljoner, 665 miljarder, 855 miljoner, 746 tusen, 664 stycken.  
   Så hur många ljus vi än tänder i helgen, är vi knappast ensamma.


Snacka går ju

HEJ!

Fråga ett antal människor vad som skiljer oss från djuren. Vad svarar de? Den upprätta gången. Det utvecklade förnuftet. Verktygshanteringen. Att vi är medvetna om oss själva, om vår egen dödlighet? 
   Några kommer garanterat att säga: språket. Det faktum att vi kan kommunicera med varandra på en förbluffande hög nivå.
   Detta är nu inget nytt, det har länge genererat en på samma gång tämligen frän och litet komisk debatt. Inte minst har man intresserat sig för hur språket egentligen uppkom.
   Efter att vi rent anatomiskt utvecklats så pass att det var möjligt för oss att frambringa olika typer av språkljud - hur kom det sig då att vi började tala?
   Svaret på det varierar. En del menar att talet uppstod som en följd av att vi människor är sociala varelser med starka sociala behov. Detta ledde fram till att vi - så att säga - började umgås även verbalt.
   Andra vill istället peka på estetiska drivkrafter. Redan små barn nynnar ju gärna och sjunger, leker med orden, bildar nya, omskapar och "felanvänder". Rim, ramsor och klanger vidgar och smörjer barns ordförråd, är en viktig del i deras tillägnelse av språket.
   Ytterligare en idé handlar om hur ett alltmer avancerat samarbete mellan människor (ex. vid jakt) kräver nya och förfinade verktyg för samarbetets organisering. Att leda och samordna gemensamma företag utan språkets hjälp är svårt att föreställa sig bortanför en viss gräns.
   Till dessa tre teorier fogar sig en som handlar om hur våra förfäder med sin talapparat försökte härma ljudet av olika händelser och föremål; samt en annan som går ut på att orden föddes ur ett behov att uttrycka starka känslor.
   Vad som är vilket och vem som har rätt kommer vi aldrig att få veta. Det finns inte tillräckligt med källor (eftersom talet kommer före skriften). Och att jämföra med barns språkutveckling är vanskligt av förståeliga skäl.
   Huruvida det ens existerar ett entydigt och sant svar på frågan om språkets ursprung är tveksamt. Enklare då att konstatera: de flesta av oss pladdrar på ganska bra, utan att någonsin fundera över varför.


Lästips: Lars Melin: Människan och skriften. Tecken, historia, psykologi, 2000.


Obilliga bilar

HEJ!

"Vad ordet obillig betyder har jag inte lyckats lista ut, vare sig med hjälp av SAOL eller andra lexikon."
   Meningen ovan är hämtad från ett arbete, författat av en folkhögskolelev. Jag stöter på den efter att ha googlat på ordet obillig.   
   Vill man vara lite syrlig kan man meddela uppsatsförfattaren att obillig faktiskt finns med i SAOL:s 11:e upplaga (som var den aktuella 1994, när uppsatsen skrevs). Ordet står precis där det borde, inklämt mellan obildning och objekt.
   Frågan är dock om en sådan syrlighet leder någon vart. Dessutom är det väl bättre att erkänna sin okunnighet än att inte låtsas om den - och använda ordet på ett felaktigt sätt.
   För det förekommer. Flera av sökträffarna röjer en syn på obillig som vore det närmast ett motsatsord till billig.
   Alltså: om något är obilligt så är det dyrt.
   Fast egentligen är inte heller det en sådan dum tanke. Förleden o- utnyttjas ju för att negera ord: oansvarig, osäker, otur. Sätter man det istället framför ett ord som billig, borde man logiskt sett erhålla det billigas motsats.
   Problemet med den slutsatsen är emellertid att den bygger på att billig bara har en betydelse, 'som kan köpas för ett lågt pris'. Och riktigt så enkelt är det inte.
   Dels kan man hitta ordet i meningar som, 'han kom billigt undan', 'ett billigt skämt' eller 'en billig klänning'. Där står billig för något som är lindrigt, dåligt eller till och med vulgärt.
   Dels förekommer det i juridiska sammanhang, med innebörden skälig, rimlig. Detta är även dess ursprungliga betydelse. Av sökträffarna att döma är det också det vanligaste bruket av det negerande obillig. För det innebär nämligen just detta: oskälig, orimlig: 'kraven på ersättning var obilliga.'
   Men vad är då faran med att använda obillig som synonymt med dyrt
   Ja, ett svar är att begreppet redan är inmutat - och då i den bemärkelse som nämnts ovan. Därmed löper man risk att bli missförstådd om man använder det på något annat vis.
   I en av sökträffarna talas det exempelvis om ett ingrepp i en bilmotor, och ingreppet beskrivs som ganska obilligt. Med det skulle ju kunna avses att  reparationen är så omfattande att det inte är rimligt att genomföra den. Men förmodligen är den helt enkelt bara kostsam. 
   Osäkerheten i tolkningen, beror hur som helst på ett vacklande bruk av ett redan definierat begrepp.


Till fots genom bloggalaxen

HEJ!

Något har hänt med bloggen. För i SAOL från 1998 (12:e uppl.) finns inte ordet med. Men i förra årets upplaga har det letat sig in. Och det beskrivs som en "personlig DAGBOK PÅ WEBBEN SOM UPPDATERAS KONTINUERLIGT och är öppen för kommentarer."
   Mycket av detta stämmer naturligtvis. En blogg finns på nätet och den upp-dateras (förhoppningsvis) då och då. Inläggen läggs upp kronologiskt. Oftast är det också möjligt att gå in och kommentera dem; varpå bloggaren håller med, argumenterar emot, ryter till eller gottar sig i någon typ av beröm. 
   Utrymmet för kommentarer leder till att läsarna av en blogg bjuds in på ett mer direkt sätt än när de tar del av en bok eller en tidningsartikel. Eventuellt kan ett slags dialog uppstå - vilket är något av bloggens signum. Och bloggarens önskedröm.
   Så långt inga tveksamheter alltså.
   Men definitionen i SAOL innehåller ju även ledet 'personlig dagbok'. Det torde väl, vid sidan av tidsaspekten, ge associationer till den öppenhjärtiga monologen, till det känslosamma och litet hemliga.
   Det är inte för inte som mången dagbok varit försedd med lås.   Frågan är bara hur väl sådana associationer stämmer in på de otaliga nät-dagböcker, som för närvarande svävar omkring därute i rymden.
   Förvisso finns det gott om självutlämnande bloggar, som tangerar det privata. Camilla Läckbergs är en sådan. Bilder på släktingar och barnens födelsedagstårtor, korta rapporter från resor, från den dagliga kampen mot en värdelös dator, svar på frågor om en skilsmässa - allt finns med.
   Peter Englund tar även han inte sällan avstamp i det personliga (om än inte i det privata). Men ganska snart lösgör sig hans texter och landar slutligen i något mer allmängiltigt. Målningen av ett tak länkar vidare till Bruce Chatwin. Rotandet bland gamla papper mynnar i en utläggning om minnets funktioner. Hans blogg kan därför näppeligen karaktäriseras som en dagbok i gängse mening.
   Rimligtvis lägger det faktum att andra har tillgång till bloggen - att låset så att säga är uppbrutet - ofta hämsko på de mest privata utgjutelserna. Det är inbyggt i själva arenan på vilken texten (eller bilden) ska vistas. 
   Men uttrycket 'personlig dagbok' är olyckligt också av andra skäl.
   För det finns även en tendens mot att allt fler bloggar nischar sig. Några handlar om journalistik, skrivande eller litteratur; andra om dataspel, erotik, musik, konst, bilar eller fotboll. Och det enda som påminner om dagbokens logik på dessa sidor är att inläggen är sorterade i tidsföljd.
   Bloggandet är följaktligen på väg att utvecklas till något, som knappast kan ringas in med hjälp av ett enstaka textmönster (som ju en benämning som 'dagbok' ytterst är ett exempel på). Kanske måste man i slutändan inrikta sig på det rent tekniska: ett verktyg för kronologisk publicering av texter, bilder m.m. på nätet.
  Således är det heller inte alltför djärvt om man påstår, att ordet blogg nog kommer att definieras annorlunda i nästa upplaga av SAOL. Och tur är väl det. För orden och deras innehåll förändras ju ständigt.
   Den dag språket koagulerar för gott, fyller det snart inte någon annan funktion än att utgöra en beskrivning av en värld, som redan varit.


Leve Göran Persson!

HEJ!

Nationalencyklopedins ordbok definierar ironi som "skenbart uttryck för uppskattning som i verkligheten innebär kritik eller hån". Man påstår alltså ett och menar något annat, oftast raka motsatsen.
   Det är ju en rätt bekväm position.
   Man har tagit ställning, men ändå inte. Eller kanske. Det är ju fullt möjligt att slira på ironin, mena delvis allvar.
   Fast på låtsas.
   För om det senare visar sig att man hade fel, att man hyllat något som inte lämpar sig för hyllningar, eller att man tagit i lite för mycket - ja, då kan man alltid glida tillbaka till ironins grundposition: allvarets antipod, det ansvarslösa skämtet.
   Bakgrunden till ordet är ett grekiskt uttryck (eironeia) som betyder 'låtsad okunnighet, förställning'. Man kan mer än man ger sken av: det här är inte mitt rätta jag.
   En cyniskt lagd person skulle kunna misstänka att en del moderna ironiker i själva verket kan mindre än vad de öppet vill erkänna. Frågan är bara vilket ord som i så fall passar för att beskriva dem.
   Inte fariséer, väl?
   Ironi är annars ett mycket gångbart verktyg, inte minst i litteraturen. Kung Oidipus - som ovetande dödar sin far och äktar sin mor - är ett exempel på tragisk eller dramatisk ironi. Han vill gott men hans handlingar störtar honom i fördärvet. Ju ihärdigare han söker sanningen, desto närmare sitt tragiska ödes fullbordan kommer han.

image30 
(Kung Oidipus har stuckit ut sina ögon sedan sanningen uppenbarats för honom)

   Författaren som så att säga öppet röjer för läsaren att hans verk är en litterär konstruktion (genom att kommentera det eller direkt tilltala läsaren) använder ett konstgrepp som kallas romantisk ironi.
   I bägge fallen vet författaren och även publiken mer än berättelsens karaktärer. Det kan tyckas trivialt, men är i själva verket ett effektivt sätt att bygga upp spänning eller på annat sätt riva tag i sin publik.
   Ironin ligger också nära satiren. Och några av världslitteraturens kändare namn vistas till och från i denna sfär: Cervantes, Strindberg, Sterne, Voltaire och Swift. 
   Det finns kritiker (Harold Bloom verkar vara en av dem) som anser att nästan all stor litteratur innehåller någon form av ironi. Med det menas då att berättelsens karaktärer är invecklade i situationer och händelser som de inte riktigt kan överblicka, greppa, reda ut.
   Obönhörligt drivs de framåt mot katastrofen - eller, om det är en komedi, mot det förlösande avslöjande, som ska ställa allt till rätta.
   Som läsare eller åhörare grips vi av det som sker, vi lever oss in i det, trots att vi vet bättre. Men vi gör det därför att vi har klart för oss, att även vi är insnärjda i sammanhang, som vi inte till fullo kan kontrollera eller förutse.
    Och vem lider med eller skrattar åt oss?
  Använd på det viset, blir ironin snarast ett hjälpmedel för att göra litteraturen lite mer lik livet. Fast då befinner vi oss givetvis långt ifrån vår tids ironi. Den verkar ju mest vara en metod, för att få oss att ta avstånd från oss själva.
  


Språk språk språk!

HEJ!

I veckan damp det första numret av den nya tidskriften Språktidningen ned i brevlådan. Enligt hemsidan ska tidningen främst behandla det svenska språket - i alla dess varianter och schatteringar.
   Men Språktidningen ska även skriva om "andra språk som används i Sverige och om moderna världsspråk, döende minoritetsspråk liksom utdöda kulturspråk."
   Och premiärnumret bär verkligen syn för sägen. På 84 välstylade sidor avhandlas bl a ungdomsspråk, andraspråk, könsbundet språk och konstgjorda(!) språk. Här finns artiklar om urmodiga och utrotningshotade språk som sumeriska och karaimiska (om nu någon vet vad det är). 
  
248502-28

   Fredrik Lindström förklarar varför adjektivet rädd inte går att böja i neutrum (ett *rätt lejon). Sin vana trogen är han uppslagsrik och muntert lättillgänglig. Här trängs skriv- och lästips. Språkfrågor besvaras. Författaren Bengt Ohlsson porträtteras. Nyord hos Astrid Lindgren exemplifieras.
   T o m en av superbloggaren Alex Schulmans hippa listor är med på ett hörn. Om just det inslaget höjer tidningens läsvärde, låter jag dock vara osagt.
   Hur som helst: om de följande numren bara håller vad det första lovar, så borde den här tidningen inte få några större problem att överleva; trots viss konkurrens av bloggar och annat otyg.


Stället där du bor

HEJ!

Var du än bor, så är namnet på platsen en väg in i historien. Kanske slutar just ditt ortnamn till och med på -löt eller -tuna eller -by? I så fall finns möjligheten att det är riktigt gammalt. 
   Vid sidan av runinskrifter, arkeologiska fynd och verk av främmande författare (såsom Adam av Bremen) är ortnamnen en viktig källa till vår äldre historia. En skriftkultur började inte sippra in i vårt land förrän med kristendomens ankomst (1000-tal); och vi måste fram ytterligare några sekler innan den slagit rot på allvar - hos en liten grupp bildade, ofta kyrkligt verksamma administratörer och liknande.
   Men dessförinnan kan alltså ortnamnen hjälpa oss en bit på vägen till ökad förståelse av det förflutna. En del av dem är ganska lätta att tolka. Stockholm består, precis som det låter, av orden stock och holme, i nutida betydelse. Fast vad stocken egentligen har i sammanhanget att göra är betydligt svårare att klura ut. Längre tillbaka menade man att invånarna i Birka eller Sigtuna släppte ned en urhuggen stock full med skatter i Mälaren, när deras städer inte längre höll måttet. Sedan följde man stocken tills den slutligen flöt i land.
   Och där grundlade man vår nuvarande huvudstad.
   Numera laborerar man med hypotesen att stockarna ingick i olika sorters försvarsverk som omgav Stockholm. Andra menar att stocken snarare hänger samman med en typ av fasta fiskeanläggningar; åter andra att den syftar på en bro, en spång eller en gränspåle. 
   I slutändan är endast ett säkert: ingen vet. 
   Och vi kommer inte att få veta det heller, eftersom ortnamn är en s.k. stum källa och normalt åtskilligt fattigare på innehåll än, säg, en dagbok eller ett längre brev. Dock kan en språklig analys av ortnamnet, när den kompletteras med arkeologiska fynd, bidra till att göra bilden av Stockholms äldsta historia lite tydligare.
image10
   Ett annant problem med ortnamn är att de inte sällan är betydligt mindre genomskinliga i sin betydelse än vad som är fallet med Stockholm. För vad ska man exempelvis säga om Järfälla? Där är det knappast möjligt att utan expertkunskaper avgöra namnets ursprungliga betydelse.
   I själva verket består det, liksom Stockholm, av två delar: jär- som kommer av geirr = spjut, samt fälla som förmodligen ytterst går tillbaka på ordet fjäll. Fast vilket fjäll då, undrar vän av ordning? Området nordväst om Stockholm är väl inte särdeles rikt på höga berg?
   Nej, men här finns ytterligare en komplikation med ortnamn: de är inte alltid vad de tycks utge sig för att vara. Fjäll betyder nämligen också 'ägostycke' och det är vad som är aktuellt i namnet Järfälla. Det kan således omskrivas 'det spjut- eller kilformade ägostycket.'
   Både Stockholm och Järfälla är vad man brukar benämna bebyggelsenamn. Den typen av ortnamn är mycket vanliga. En annan typ är naturnamn, dvs. namn på sjöar, älvar, berg m.m. En hel del bebyggelsenamn har sitt ursprung i naturnamnen (ex. staden Sandviken).
                                                          image9
   Därutöver talar man även om ägonamn och anläggningsnamn (artefaktnamn). De förra finns i orter som Perstorp och Mariannelund: de uttrycker ägande av jordbruksmark på ett eller annat sätt (Pers torp = 'Pers nybygge'). De senare är namn på anläggningar (ej bebyggelser) skapade av människor, såsom kvarnar, broar, dammar etc.
   Så - det kan med andra ord vara mödan värt att hålla ögonen öppna ute på vägarna i sommar. Skyltarna man passerar står ofta för något mer än blott ett avstånd att lägga bakom sig. Och vem vet: kanske även din egen hemort bär på ännu oupptäckta hemligheter!


Läs gärna vidare:
Svenskt ortnamnslexikon, 2003
Bengt Pamp: Ortnamnen i Sverige, 1988 (5 uppl.)


Till alla mammonsträlar här på jorden

HEJ!

Vad har ord som kalmera, fagerlockig, fejdlysten och mammonsträl gemensamt? Jo, de har alla utrangerats ur den senaste upplagan av SAOL (den 13:e).
   Men varför har så egentligen skett, frågar sig vän av ordning? Blotta åsynen av dessa ord får det ju att vattnas i munnen på en! 
   Ta fagerlockig exempelvis. Låter inte det som det optimala ordet för att beskriva en däka i någon antediluviansk folksaga? Eller varför inte den lengula prinsessan i Frödings "Ett gammalt bergtroll"? Hon är inte vacker eller snygg eller skön. Hon har inte en tjusig koaffyr.
   Hon är endast fagerlockig
   Eller ta ett uttryck som kalmera sig. Det behöver vi väl alla lite till mans då och då? När sinnet rinner över? Dessutom använder oraklet Björn Hellberg det i "På spåret" i snart sett varje program. Ska vi sitta där som frågetecken då, medan tåget passerar revy!
   Och fejdlysten ut i fingerspetsarna är åtminstone mången arg debattör. Tror ni mig inte, så ratta bara in Göran Greider eller Åsa Linderborg på dumburken - och det kommer tvivelsutan att slå gnistor. Fast nu, nu slutar de nog att larma och göra sig till när som helst. Nu framstår de strax som ett under av trankilitet - ty det ordet överlevde senaste gallringen.
   Största smolket i glädjebägaren är emellertid utrensningen av mammonsträlen. För det epitetet passar faktiskt som hand i handske på varenda kotte nu för tiden. Mycket vill ha mer, heter det. Mer i plånboken, högre lägstalön, ökade vinster, tätare utdelningar, slopade värnskatter, lägre styrränta och fan och hans mormor.
   Gud är död, sa Nietzsche. Och det må så vara. Men mammon lever. Vi är alla hans lakejer - Horace Engdahl icke undantagen.


Muhammedanismens återkomst

HEJ!

Edward Saids bok Orientalism (1978) var en av det sena 1900-talets mest omtalade. När den kom blev den utskälld, kritiserad, imiterad, reviderad - och enormt inflytelserik.
   I korthet försöker Said påvisa, att allt som traditionellt sett inte har ansetts höra hemma i Västerlandet, i själva verket är en typ av konstruktion, som vanemässigt placerats i ett geografiskt rätt luddigt område, kallat Orienten. Främst är Said inriktad på den muslimsk/arabiska världen ("Främre Orienten"). Men i princip gäller hans resonemang hela den så kallade tredje världen.
   Konstruktionen, enligt Said, består framför allt i att Västerlandet tillskrivit Orienten och Orientens invånare en hel del negativa egenskaper, som västerlänningarna själva inte vill förknippas med. Sålunda är "orientaliska" människor spontana, irrationella och opålitliga. Deras samhällen är oupplysta och lider brist på lag och rätt. De är fyllda av smuts, av ett medeltida mörker och allmänt kaos.
   För Europa och USA, däremot, gäller det motsatta. Här härskar ljuset, vetenskapen, demokratin och det fria ordet. Här är vi ordningssamma och ordhålliga. Vi är, enkelt uttryckt, vuxna, och klarar av att styra oss själva och leva våra liv efter eget huvud. Orientens människor, å andra sidan, behöver någon som styr dem, som studerar och analyserar dem, så att man kan sätta in vettiga åtgärder mot alla deras åkommor.
   Man bryr sig alltså inte om att rätt förstå det främmande. Det viktiga blir istället att förstå det på ett sätt som passar ens egen världsbild. Och ens agenda.
   Said studerar främst klassiska kolonialmakter som Frankrike och Storbritannien (samt USA), och som källor använder han skönlitteratur, politiska tal, mer eller mindre vetenskapliga studier.
   Etc.
   Och all denna text är del av en diskurs som handlar om makt och hierarkier, konkluderar Said. Kolonialväldena upprätthölls inte enbart med kanoner, utan också med mer subtila medel. Utbildningssystem, vetenskapscentra, lokala maktorgan, press, konst och diktning - alla var de en del av det koloniala förtrycket.

Som ett exempel på hur diskursen kan fungera kan man välja Västerlandets syn på islam. Ett för kristna västerlänningar inte helt glasklart inslag i islam, är profeten Muhammed. Att han är en centralgestalt i religionen begriper ju var och en.
   Men vilken är egentligen hans funktion?
   Enligt Said har man från kristet håll ofta gett Muhammed ungefär samma roll i islam som Kristus har i kristendomen. Och eftersom Kristus är Guds son, och följaktligen utgör kristendomens absoluta kärna, så måste fallet vara detsamma med Muhammed (fast, så klart, i en något ofullständigare variant, eftersom Muhammed faktiskt inte är Guds son).
   Därav benämningen muhammedanismen.
   Det är ett ord som ofta har använts som synonym till islam. Det är bildat enligt samma mönster som kristendom: av Kristus får vi kristendom, av Muhammed muhammedanism. Det kom in i svenskan redan 1680 (muhammedan), förmodligen i samband med det osmanska rikets framfart i Europa.
   Numera omnämner dock SAOL termen som ett "äldre ord för islam". NE:s ordbok påpekar till yttermera visso att det kan uppfattas som nedsättande. Således är det på väg bort, eftersom det är tämligen oprecist, och tillika ett uttryck för en 'orientalistisk diskurs'.
   Om vi nu får tro Said.
   Men en sökning på ordet ger vid handen att det ändå är någorlunda produktivt i vissa sammanhang. Kanske kan man till och med drista sig till att säga att det, efter att ha minskat i frekvens sedan 60-talet, nu är på väg tillbaka.
   Det förekommer nämligen allt oftare på en del hemsidor, som är mer eller mindre öppet anti-muslimska. Till viss del kan detta förklaras med att man tycks läsa in ungefär samma betydelse i muhammedanism som i islamistisk (dvs. militant islam). Men det är knappast hela sanningen, vilket var och en kan konstatera som går in på någon av dessa sidor.
   Och därför blir det också svårt att tro att ordet inte används mycket medvetet, på just ett nedsättande vis. Det blir ett sätt att upprätthålla en maktstruktur, som man upplever är på väg att gå förlorad. Genom att förvanska religionen, göra sin egen tolkning av den, oavsett om den är riktig eller inte, så vrider man den ur händerna på den man vill förringa och ha kontroll över.
   Om de som använder ordet på detta sätt har läst Said ska jag däremot låta vara osagt. Men nog verkar det som om han hade en poäng just i fallet muhammedanismen, trots allt?


Anti eller inte - det är frågan

HEJ!

Det är inne att vara anti. Detta grekiska prefix (förled), som ju betyder mot, kan numera till och med stå för sig självt. Man är anti Martin Timell eller Zlatan, i betydelsen 'negativt inställd' till det de representerar, säger eller gör.
   Dessutom är sammansättningar med denna förled mycket gångbara, och de syns i de mest skilda sammanhang: anti-spam, anti-krigsreklam, anti-Maastrich, anti-terror, anti-islamofobisk, anti-mobbing, anti-stress, anti-blogg-humör (!). 
   Och så vidare.
   Det exemplen ovan har gemensamt är att de inte finns med i senaste utgåvan av SAOL. Annars är orden med anti- i ganska många även där. Och precis som i de nämnda konstruktionerna, så är politiska/historiska facktermer väl representerade: antikommunism, antisovjetisk, anti-amerikansk, antifascism, antisemitism.
   Rimligtvis är det en konsultation av olika typer av textdatabaser som i hög grad har styrt akademins urval; men det kan ändå inte ha varit helt lätt att avgöra vad som ska komma med. För vad säger att exempelvis anitsovjetisk och antiamerikansk ska finnas i ordlistan, men inte antibrittisk?
   Tja, deras nutida relevans är väl ett tungt vägande skäl, vilket bl a avspeglas i att antalet sökträffar på Google är betydligt högre både vad gäller det antiamerikanska och det antisovjetiska.
   Men antisionistisk (474 träffar) och inte antiliberal (647) då?
   I det senare fallet bör även andra faktorer spela in, såsom begreppens förmåga att beskriva ett historiskt skeende eller en politisk verklighet, tillgången på vettiga synonymer, påverkan från franskan och engelskan m.m.
   En historisk utblick ger vid handen att sammansättningar av den här typen främst blev frekventa i svenskan på 1800-talet. Men anti- ligger även och skvalpar i ett ord som antagonist (1700-tal), samt i det mycket tidigt förekommande antikrist (före 1520).
   Slutligen kan man notera, att Nationalencyklopedins ordbok inte alls har med anti-ord i samma utsträckning som SAOL. Följaktligen saknas såväl antisovjetisk som antiamerikansk (men inte antisionistisk).
   Måhända är man inte riktigt lika anti i Svenska Akademien? Eller är det tvärtom? Fråga Sture Allén, som har ett finger med i bägge publikationerna!


Rädda livhanken

HEJ!

När jag skrev om Copernicus häromdagen, så fastnade jag plötsligt på ett ord, nämligen livhanken. Låter det inte lite väl käckt, nästan pilsnerfilmsaktigt, tänkte jag.
   Jo, kanske. 
   Jag konsulterade SAOL. Där omtalas livhanken som vardagligt. Nja, var det verkligen så jag ville ha det? Fast å andra sidan: det här är en blogg med ett par (hundra) läsare om dagen. På hur stort allvar får man egentligen ta sig själv?
   Sagt och gjort! Det fick stå.
   Googlar man på ordet får man ca 22 800 träffar. Oftast förekommer det i konstruktioner av typen klara eller rädda livhanken. Följaktligen kan man läsa om en älg som klarat livhanken tack vare en jägare. Om fiskar som gjort detsamma genom att släppa väder (SVD 21/6 2006).
   Men livhanken används också i betydligt allvarligare sammanhang. I en text som handlar om världssvälten konstaterar man att hundratals miljoner människor "kämpar...för att  klara livhanken." 
   Frågan är om uttrycket är så väl valt i just det fallet?
   I Svenskt språkbruk nämns även konstruktioner som rädda livhanken på ngn samt ngn är rädd om livhanken. De två senare torde dock vara ovanligare.
   Etymologiskt härstammar ordet från liv och hank, och det första belägget är daterat till 1757. Hank är ett slags band eller vidja som används för att binda samman störarna i en gärdesgård. Ursprungligen hänger det ihop med den vidjering i form av ett handtag, som dragstången till en kälke eller en plog hakades fast vid. Vanligast idag är väl dock att hanken förekommer i uttrycket inom stadens hank och stör (= gränser).   
   Utifrån detta kan man ju hur som helst dra slutsatsen att rädda livhanken på ngn egentligen betyder något i stil med 'att hjälpa någon att hålla fast sig i livet', 'att kroka sig kvar i tillvaron'.
   Och det låter ju så där lagom vardagligt.
   Kanske är det inte så tokigt att börja använda ordet i mer seriösa sammanhang, trots allt.
  


Nyare inlägg
RSS 2.0